Jamie Foxx

Quái Xế Baby
7.6

Quái Xế Baby

Jun. 28, 2017

Quái Xế Baby

Tạm biệt các ông chú đầu trọc cao to trong Fast And Furious và đến với tay quái xế mặt búng ra sữa thích đeo tai nghe trong Baby Driver. Chuyện ...
Hành Trình Django
8.4

Hành Trình Django

Dec. 25, 2012

Hành Trình Django

Phim nói về chế độ nô lệ ở Nam Antebellum. Một người nô lệ trở thành một kẻ đi săn tiền thưởng tìm cách giải thoát vợ mình khỏi tên chủ nô tàn ác.